RYCHLÉ ODKAZY

 
Najdete nás na facebooku

profesionální odvodňovací a konstrukční systémy

Centrum pasivního domu

Compri izolace

OKENTĚS

Isover -Nejnovější informace ze světa minerálních vlákem

Energy Consulting

Energetika CZ

Energetika staveb, projekce, TZBSpolupracujeme


Výstavba - rekonstrukce - infrastruktura - revitalizace
Exteriérové a interiérové vybavení staveb (www.mrs.cz)

Výstavba - rekonstrukce - infrastruktura - revitalizace
(www.drevo-stavba.info)

Ateliér otvorových výplní
Otvorové výplně a obvodové pláště budov (www.mrs.cz)

Isover - účinná řešení izolací, která zajišťují bezpečný komfort uživatelům a pomáhají chránit životní prostředí
účinná řešení izolací zajišťující bezpečný komfort uživatelům a pomáhají chránit životní prostředí (www.isover.cz)

TZB-info
TZB-info - internetový portál pro stavebnictví, technická zařízení budov a úspory energií (www.tzb-info.cz)


Jediný časopis o interiérech veřejných budov (interier.mise.cz)


Revue o fasádách a otvorových výplních (fasady.mise.cz)


Měsíčník pro profesionály v oboru pláště budov (strechy.mise.cz)


Nejvíce informací o stavebních materiálech. V časopise i na webu. (si.vega.cz)


Nejvíce informací o stavební technice. V časopise i na webu. (www.stavebni-technika.cz)


Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie. (www.ekowatt.cz)

Stavební veletrhy Brno
Stavební veletrh mezinárodního významu. (www.stavebniveletrhybrno.cz)

Energetika staveb, projekce, TZB
Energetika staveb, projekce, TZB (www.energysim.cz)